OBSERVATORIO COSTEIRO

DA XUNTA DE GALICIA

Máis de 10 anos dedicados á observación e a predicións das condicións meteorolóxicas e oceanográficas da  costa de Galicia.  Este Observatorio forma parte do Observatorio  Oceanográfico Transfronteirizo RAIA

GEOPORTAL MARNARAIA (Data Access)

DESCUBRIR MAIS

Que é

A importancia dos mares e océanos é indiscutible para a sustentación da vida ademais de ser un valioso recurso que ofrece posibilidades para un desenvolvemento sostible. Galicia pola súa situación e características xeográficas está especialmente vencellada á actividade costeira e aos seus recursos.

Desde hai máis de 10 anos, INTECMAR, CETMAR e METEOGALICIA traballan xuntos na posta en marcha dun Observatorio Costeiro Integral de Galicia co obxetivo de:

  • Apoiar a xestión coordinada do medio mariño
  • Preservar servizos do ecosistema
  • Facilitar o desenvolvemento sostible dos sectores produtivos ligados á economía azul

Este Observatorio participa en Observatorio RAIA colaborando con outras institucións tanto de ámbito nacional como do norte de Portugal. 

Perfís

Levamos feitos máis de 50000 perfís para a nosa costa

50000

PERFÍS

Costa protexida

Temos cuberta e protexida máis de 15000 km2

15000

COSTA

Estacións

Dende o ano 1990 lecamos a cabo a instalación de 160 estacións

160

ESTACIÓNS